Nepřítel lidu

Činoherní studio, Varšavská 767, Ústí nad Labem, 400 03

Místní lékař Tomáš Stockmann zjistí, že prosperující lázeňské město čelí skryté hrozbě ekologické katastrofy. Prosté odhalení se stane předmětem mocenské hry místních politiků a médií... Hra v odlehčeném, místy téměř komediálním duchu vypráví o závažných problémech. Vnímáme ji jako příběh o nemožnosti prosazení nezávislých myšlenek v komunální politice ovládané zákony populismu, klientelismu a korupce. Hra dramatizuje rozpor mezi legitimitou a legalitou mocenských elit. Ukazuje mechanismy mocenské manipulace tzv. veřejného mínění. Nepřítel lidu je hra o pravém smyslu slov vyprázdněných neustálým nadužíváním - drama o významu pojmů jako demokracie, svoboda nebo dokonce společnost. Drama velmi aktuální v dnešní éře "globální normalizace". http://365dni.sms.cz/index.php?typ=divadla&akce=o_poradu&porad=vmngbca146wrt

Mapa

Podrobná mapa

Poslední komentářeSledujte
nás Facebook Twitter