Rusalka

Krušnohorské divadlo, U Císařských lázní 4, Teplice, 415 00

Opera o třech dějstvích.

Uprostřed lesů, na palouku u jezera, tančí lesní žínky a laškují s vodníkem. Na břehu sedí nešťastná Rusalka. Vypráví vodníkovi, že miluje prince, který se sem přichází koupat, ale jako vílu ji nemůže spatřit. Chce mít lidskou podobu a lidskou duši, aby se mu mohla přiblížit. Vodník ji varuje před osudovým rozhodnutím, ale Rusalka nedbá a vydá se k Ježibabě, která ji má proměnit v člověka. Ježibaba přislíbí, ale má podmínky: Rusalka jí musí nechat svůj vodní šat a také svůj hlas. Pro prince zůstane němá. Pokud ji princ opustí, musí se vrátit k jezeru. Nesmí ale žít s bývalými družkami, jako bludičky bude lákat lidi do hlubin. Rusalka souhlasí, naplněna vírou ve stálost lidské lásky. Když k jezeru opět přijde princ, ukáže se mu v lidské podobě, a přestože je němá, princ si ji odvede na zámek. Na zámku se Rusalce všichni vyhýbají a hajný s kuchtíkem se jí bojí. Princ ohlásil svatbu - a mezi hosty je i krásná a ohnivá cizí kněžna, která prince svádí. Němá a bezmocná Rusalka vidí mizet jeho lásku. Tancem v zahradě začíná zámecká slavnost. Z povzdálí pozoruje vodník Rusalčino zoufalství. Když se princ opět věnuje kněžně, utíká se Rusalka k vodníkovi. Zase vidí, že se princ kněžně otevřeně dvoří, a pokusí se naposledy upamatovat ho na sebe, ale princ ji odmítá. Vodník ho proklíná a odvádí Rusalku do vodní říše. Zděšený princ prosí o pomoc kněžnu, ale ta ho též opouští. Na břehu jezera sedí Rusalka, proměněná v popelavou bludičku. Ráda by se vrátila ke svým sestrám a žádá Ježibabu o radu. Ježibaba zná jen jednu radu: musela by smýt své zakletí lidskou krví a zabít toho, kdo ji svedl. Rusalka však prince stále miluje a raději se obětuje sama. - Prince zasáhla vodníkova klatba a na zámku vypukl z jeho nemoci zmatek. Kuchtík a hajný přicházejí k Ježibabě pro lék, ale vodník je odhání Lesní žínky v jezeře marně volají svou bývalou družku. Princ neměl na zámku stání a vydal se hledat do lesa zmizelou nevěstu. Přichází k jezeru a poznává ji v bludičce. Rusalka jej varuje, aby ji neobjímal, ale princ nedbá. Svým polibkem Rusalka stáhne prince do hlubin a prosí Boha, aby odpustil jeho duši. http://365dni.sms.cz/index.php?typ=divadla&akce=o_poradu&porad=pijda224kip

Mapa

Podrobná mapa

Poslední komentářeSledujte
nás Facebook Twitter