Carmina Burana

Květen, Mírové nám. 2950, Teplice, 415 00

Image Pokus o svérázné obrazové a dějové vyjádření mimořádně sugestivní Orffovy skladby Carmina burana z r. 1937, první části jevištní trilogie Trionfi. Je to vlastně suita zhudebněných textů potulných středověkých hudebníků, které byly nalezeny v klášteře de Beuron (Buranum). Působivá a srozumitelná hudba má bohatou výrazovou škálu - mezi spontánní rytmičností, jednoduchou diatonickou melodikou a zvukovou pestrostí při zachování archaického lidového základu. V Německu žijící francouzský režisér přijal nabídku bavorské TV realizovat dílo v koprodukci s FS Barrandov. První část opěvuje přírodu a jaro, druhá víno, třetí lásku. V úvodu a na závěr je opěvovaná všemocná štěstěna. Vyjádřit výtvarnými či tanečními komponenty jednoduchý podtext se Ponnellemu celkem podařilo. Dílo interpretované v latině je ve filmu uváděno bez titulků. http://365dni.sms.cz/index.php?typ=kina&akce=o_poradu&porad=lubqa834kcr

Mapa

Podrobná mapa

Poslední fotografie 1 fotografií

Poslední komentářeSledujte
nás Facebook Twitter