Cléo od pěti do sedmi / Cléo od 5 do 7

Květen, Mírové nám. 2950, Teplice, 415 00

Záznamem devadesáti minut ze života slavné zpěvačky, která čeká na výsledky lékařského vyšetření.

Image Hrdinka filmu, krásná populární zpěvačka Cléo, se domnívá, že má rakovinu. Laboratorní vyšetření má její domněnku potvrdit nebo vyvrátit. Do chvíle, než Cléo získá jistotu o svém stavu, prožívá martyrium úzkosti, stupňované ještě tím, že jí nikdo nevěří, nikdo s ní její strach nesdílí, nikdo pro ni nemá pochopení. Třebaže je obklopena lidmi, je úplně sama. Proto se tak dychtivě přimkne k neznámému mladému muži, který ji osloví v parku a který jediný pochopí její stav. Není to náhodné: mladík je voják, bojující v Alžírsku. I on je v neustálém nebezpečí smrti - a to je sblíží. Cléo, jejíž nejhorší obavy jsou potvrzeny, již není sama. http://365dni.sms.cz/index.php?typ=kina&akce=o_poradu&porad=orgjda335z_g

Mapa

Podrobná mapa

Poslední fotografie 1 fotografií

Poslední komentářeSledujte
nás Facebook Twitter