Zloději kol

Květen, Mírové nám. 2950, Teplice, 415 00

Příběh z italské ulice.

Image Film polemicky zdůrazňuje sociální rozdíly poválečné italské společnosti, poukazuje bez nejmenší stopy proklamativnosti na drobných, ale nanejvýš věrohodných útržcích každodenní reality na stav, kdy je člověk člověku vlkem, na situace, ve kterých vládne dravý zákon džungle, jenž odpírá méně schopným lidem právo na práci a důstojnou existenci. Autenticitu sociálně laděného snímku podporuje výběr představitelů hlavních postav, které našel režisér doslova na ulici mezi nezaměstnanými. http://365dni.sms.cz/index.php?typ=kina&akce=o_poradu&porad=nojca824z_g

Mapa

Podrobná mapa

Poslední fotografie 1 fotografií

Poslední komentářeSledujte
nás Facebook Twitter