Můj otec George Voskovec

U Františka, Severní Terasa, Gagarinova 753/19, Ústí nad Labem, 400 01

Image Dokumentární film přibližuje osobní život a uměleckou kariéru Jiřího Voskovce od jeho příchodu do Spojených států v roce 1950 až po jeho úmrtí v roce 1981. Film je vyprávěn z pohledu jeho mladší dcery Gigi, která po letech zjišťuje kdo byl její otec Jiří-George Voskovec. Jiří Voskovec přichází do USA v roce 1950 po uváženém rozhodnutí, že nechce žít v komunistickém Československu. Ve Spojených státech v té době vrcholí McCarthyho hon na komunisty a Voskovec se ocitá téměř na rok v nedobrovolné internaci na Ellis Islandu. Odtud se mu podaří dostat a získat povolení ke vstupu do země jen díky přímluvě vlivných přátel a respektovaných Čechoslováků, jakými byl například Ferdinand Peroutka. Do této problematiky vnáší světlo například Slávka Peroutková nebo autor korespondence V+W Ladislav Matějka. Linkou celého filmu je úvaha o americkém snu a rozdílu mezi Evropou a Amerikou. Ptáme se jaký je úděl emigranta v Americe a jakou šanci má uspět český umělec za velikou louží? Vezmeme-li v úvahu jazykovou bariéru - nikdy se nezbavil výrazného slovanského akcentu, uvážíme-li Voskovcův věk- 45 let, kdy přišel do USA aby začal úplně znovu, zatímco za sebou nechal kariéru, přetrženou válkou a ukončenou částečně z vlastního rozhodnutí. Logicky se ptáme jaké měl možnosti? A ty, které které se mu naskytly, zda mohl naplnit. http://365dni.sms.cz/index.php?typ=kina&akce=o_poradu&porad=hspcbma146kip

Mapa

Podrobná mapa

Poslední fotografie 1 fotografií

Poslední komentářeSledujte
nás Facebook Twitter