Vítání jara - Chorea Bohemica

Kostel U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

10. ročník cyklu tematických koncertů

Image

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v síti TICKETPRO, a to bez udání důvodu. U rezervací platí cena platná v momentě úhrady. Změna programu, termínu a místa konání vyhrazena. Velikonoce se souborem

C H O R E A B O H E M I C A

Jako hosté: VERONIKA ŽILKOVÁ s dcerou jarní písně a pašije

http://www.ticketpro.cz/jnp/hudba/klasicka-hudba-operni-arie/600713-vitani-jara-chorea-bohemica.html?extp=iprodukce

Mapa

Podrobná mapa

Poslední fotografie 1 fotografií

Poslední komentářeSledujte
nás Facebook Twitter