Okres Louny

Image

Většina okresu leží ve srážkovém stínu Krušných hor, toto území patří k nejsušším oblastem Čech.

Počet obyvatel: 86000
Rozloha: 1118 km2

Z historie se na území okresu dochovalo několik hradů, které jsou z velké části v rozvalinách.

  • Nový Hrad v Jimlíně je částečně zrekonstruován a v omezené míře zpřístupněn veřejnosti.
  • Zámek Krásný Dvůr je rekonstruován a přístupný veřejnosti. Okolo zámku je anglický park.
  • Ve znovu otevřeném zámku Líčkov je instalována expozice obrazů malíře Oskara Brázdy.
  • V pravém křídle peruckého zámku je umístěna stálá výstava díla malíře E. Filly a muzeum „Český venkov“.
  • Zámek Petrohrad je pro veřejnost uzavřen. 

Z dalších stavitelských skvostů románské architektury se dochovaly kostely ve Vroutku, Libčevsi a Želkovicích, z doby gotické kostel ve Slavětíně, cenný zejména svou freskovou výzdobou a nedostavěný kostel v Panenském Týnci.

Pozdně gotickým unikátem je chrám svatého Mikuláše v Lounech.

Z barokních památek jsou nejvýznamnější Diezenhoferův kostel v Dolním Ročově, Columbaniho kostel v Peruci a cítolibský kostel.

Lounský archiv, dochovaný od středověku, patří k nejvzácnějším v zemi.

Okolí

Na území okresu jsou i četné přírodní rezervace a chráněná území s bohatou flórou. Z celkového počtu 9 chráněných lokalit nejrůznějších kategorií se 5 chráněných území nachází v CHKO České středohoří.

Historie

Archeologické nálezy v Poohří svědčí o osídlení již v době kamenné. Příznivé podmínky v této oblasti způsobily, že se stala starobylým jádrem českého státu. Lounský okres má velmi bohatou historii. Sehrál významnou roli v husitských válkách, odolal morové epidemii v 15. století, území bylo pobořeno 30letou válkou. V 18. století se zde buduje velké množství barokních staveb a v následujícím se buduje důležitá železniční síť. 

Mapa

Podrobná mapa

Poslední fotografie Přidat fotografie

Města v regionu

Poslední komentářeSledujte
nás Facebook Twitter