5 zřícenin Českého Středohoří

Celodenní okružní tůra Českým Středohořím s mnoha úchvatnými výhledy. Navštívíte tři romantické zříceniny a několikrát obsáhnete jedním pohledem pět hradů současně.

Délka

29 Km

Image

Náročnost: Trasa vede kopcovatým terénem po dobře značených turistických cestách, lesních a polních cestách a asi z 20 % po málo frekventovaných silnicích 3. třídy či místních komunikacích. Na trase je několik krátkých prudkých stoupání. Pro horská kola, dětské kočárky a vozíčkáře jsou části trasy nesjízdné.

**Výchozí / koncové místo: **Třebenice (7 Km jihozápadně od Lovosic)

Zajímavá místa na trase

Třebenice – malé, turisticky nepříliš zajímavé městečko. Prohlédnout si můžete kostel narození panny Marie a navštívi muzeum českého granátu.

Košťálov – z daleka vitelná zřícenina gotického hradu na skalnatém vrchu Košťál (481 m n. m.). Krásný, téměř kruhový rozhled do dalekého okolí. Historie hradu ve Wikipedii.

Holý vrch nad Sutomí – výrazný kopec mezi Košťálem a Borčí. Kruhový výhled do okolí a na malebný kostelík v Sutomi pod kopcem. Odsud poprvé uvidíte všech pět hradů – Ostrý, Oltářík, Vlastislav, Hazmburk a Košťálov.

Boreč – zarostlý vrchol (bez výhledu) známý geologickým jevem zvaným ventaroly (podrobnosti ve Wikipedii). Na kopci je vyznačena naučná stezka.

Ostrý – zřicenina gotického hradu s nejlepším výhledem na Milešovku během celého výletu.

Oltářík (Hrádek) – zřícenina malého gotického hrádku na vysoké skále. Půlkruhový rozhled na Hazmburk (Klapý) do neuvěřitelné dálky rozlehlého Poohří od západu přes jih až k východu.

Vlastislav – zřícenina gotického hradu na nizkém skalisku uvnitř obce.

Doprava Autem

Do Třebenic vede silnice č. 15 z Lovosic. Lovosice leží na konci dálnice D8 z Prahy. Parkovat lze v obci téměř kdekoli. Alternativně můžete začít v obci Režný Újezd (pod kopcem Boreč), která je od Lovosic o něco blíže (po silnici č. 8 a pak po silnici 3. třídy č. 2587). I v Režném újezdě lze parkovat, i když míst je zde méně než v Třebenicích.

Autobusem

Z Lovosic: cesta trvá 13 až 17 minut, ve všední den jezdí autobusy přibližně jednou na 30 minut. První vyjíždí z Lovosic již ve 4:05, poslední odjíždí zpět z Třebenic v 21:07. O víkendech jsou spoje velmi řídké. Z Lovosic vyjíždí jediný ranní autobus v 8:05 a zpět se vrací z Třebenic v 19:31.

Z Prahy: cesta autobusem z Prahy-Holešovic do Lovosic trvá 55 minut. V Lovosicích je třeba přestoupit na místní spoj (viz výše).

Vlakem

Ačkoli Třebenice leží na trati z Lovosic do Mostu, osobní vlaková doprava zde byla zrušena. Vlakem se proto dostanete jen do Lovosic, odkud můžete pokračovat přibližně 15 minut autobusem. Lovosice jsou rychlíkovou stanicí na hlavním železničním koridoru z Prahy přes Ústí nad Labem do Děčína. Cesta z Prahy trvá rychlíkem hodinu, z Ústí nad Labem 16 minut.

Občerstvení

Poobědvat lze asi v polovině trasy ve velmi příjemném pensionu Kocourov. Několik restaurací je též v Třebenicích. Další možnosti občerstvení či nákupu potravin a nápojů na trase nejsou.

 

Popis trasy

Z náměstí v Třebenicích (od kostela) se vydáte po zelené značce KČT za západ směrem na Košťálov. Pokud přijedete do Třebenic vlakem, jděte od zastávky Třebenice město také na západ (ve směru jízdy od Lovosic). Po 200 metrech narazíte na zelenou a zahnete po ní do podchodu pod tratí a státní silnicí. Za podchodem se vydáte stále po zelené doprava a po 400 metrech doleva do zahrad na svahu stoupajícím ke Košťálovu.

Po delším stoupání narazíte na lesní asfaltovou silničku, kterou se dáte doleva a dojdete k rozcestí zelené, žluté a odbočky na Košťálov. Po návštěvě zříceniny Košťálov (po značené odbočce nahoru a dolů) pokračujte po žluté značce KČT, která vede dále po silničce a po necelém kilometru odbočuje vpravo na lesní cestu. Pozor, tuto odbočku můžete snadno přehlédnout. Po 500 metrech lesem dojdete na rozcestí na okraji lesa, ze kterého vlevo uvidíte Holý vrch nad Sutomí. Vede na něj neznačená, leč zřetelně vyšlapaná cesta loukou. Z Holého vrchu je krásný výhled a poprvé z něj uvidíte všech pět zřícenin. Stejnou cestou se vraťte zase dolů a pokračujte dál lesem po žluté až na okraj obce Boreč. Na první křižovatce v obci Boreč zahněte na zprvu asfaltovou a po pár metrech vozovou neznačenou cestu směřující na severozápad k vrchu Boreč. Po 400 metrech dojdete na silnici, kterou přejdete a dále se budete držet místního značení malými trojúhelníčky na stromech, dokud nenarazíte na značenou naučnou stezku. Po naučné stezce Boreč se dejte vlevo, postupně vystoupejte na vrchol a pak dolů až k informační tabuli č. 1. Od té se dejte doprava dolů do obce Režný Újezd. Na silnici v obci Režný Újezd zahněte vpravo a po 100 metrech narazíte opět na žlutou značku KČT, kterou jste opustili na začátku obce Boreč. Dejte se po ní vlevo a po 250 metrech přijdete na rozcestí s modrou značkou KČT. Zde zahněte vlevo (na západ). Modrá značka vás spolehlivě dovede polní cestou přes obec Březno do lesů pod Ostrým až na rozcestí, odkud vede odbočka na zříceninu. Z polní cesty před Březnem opět uvidíte všech pět hradů – Ostrý, Oltářík, Vlastislav, Haznburk a Košťálov. Po návštěvě zříceniny pokračujte po modré dolů na silnici, kde narazíte na červenou značku KČT a zahnete na ni vlevo. Tato červená trasa KČT vás pak dovede přes Kocourov, Medvědice, Lhotu, Děkovku, Vlastislav a Teplou zpět do Třebenic. Na rozcestí Děkovka nezapomeňte odbočit po modré na Hrádek (Oltářík) a stejnou cestou se pak vraťe zpět na červenou. Poslední úsek z okraje Vlastislavi do Třebenic vede po středně frekventované silnici. Buďte opatrní.

 

Možné odbočky nezahrnuté v základní trase

Lipská hora - odbočka z červené trasy KČT na neznačenou cestu se nachází na konci půlkruhové cesty po úbočí Lipské hory těsně před ním, než červená začne klesat do Lhoty. Z Lipské hory je hezký výhled přes suťoviště na jihozápad.

Zřícenina Vlastislav – k dobře viditelné zřícenině uvnitř obce lze odbočit z červené trasy KČT místní komunikací na okraji Vlastislavi.

Mapa a itinerář

1. Hazmburk
2. Třebenice
3. Košťálov (481 m)
4. Boreč (446 m)
5. Třebenice - trasa

Podrobný itinerář a mapa

Poslední fotografie Přidat fotografie

Poslední komentářeSledujte
nás Facebook Twitter