Po stopách Ulriky von Levetzow

V Třebívlicích si připomeneme dávný příběh nenaplněné lásky mladičké Ulriky a starého básníka, rozhlédneme se po Českém středohoří z jedné z nejkrásnějších vyhlídek na Hrádku zv. Oltářík a výlet zakončíme v Třebenicích, městě se slavnou minulostí.

Délka

12,5 km

Image

Typ: Středně náročná pěší turistika, dá se absolvovat i na kole


Délka trasy: 12,5 km


Celkové převýšení: +291 m / -338 m


Náročnost: Cesta vede zčásti po lesních a polních značených turistických cestách, z jedné třetiny po místních, málo frekventovaných asfaltkách. Terén je mírně zvlněný s jedním krátkým prudkým výstupem na Oltářík. Větší část cesty je sjízdná na kole, není vhodná pro vozíčkáře.


Výchozí / koncové místo: Třebívlice / Třebenice, možné absolvovat i obráceně


Zajímavá místa na trase
 Třebívlice - obec doložena r. 1318, v okolí tradiční ovocnářství, v minulosti naleziště českých granátů. Na náměstí zámek v 19. stol. sídlo Ulriky von Lewetzow (1804-1899), poslední lásky Johanna Wolfganga Goetha, její hrob na místním hřbitově, pod zámkem její památník z r. 1999. Barokní kostel sv. Václava ze 17. stol. s věží z r. 1695. Barokní fara z r. 1778 a barokní kaple sv. Jana Nepomuckého z r. 1713. Socha sv. Aloise z r. 1769. Pomník J. A. Komenského.
• Granátka - místní část Třebívlic získala své jméno díky okolním nalezištím českého granátu, u silnice stejným jménem pojmenovaný hostinec (nyní rekreační objekt), ve kterém přespal 2 noci v r. 1791 světově známý vědec a cesovatel Alexandr von Humboldt.
• Hrádek (Oltářík) - zřícenina hradu z 15. stol. na vysoké čedičové skále je dnes především nádherným výhledovým místem po vrcholcích Českého středohoří, na Krušné hory a do nížin Polabí a Poohří.
• Skalka - zřícenina hradu a barokní zámek v obci Vlastislav, od věže hradu je pěkná vyhlídka na Třebenicko a nejbližší dominantní vrchol Košťálova s další zříceninou hradu. Své jméno dostala obec podle knížete Vlastislava, o kterém se můžete dočíst v Kosmově kronice v souvislosti s jím vybudovaným slovanským hradištěm v 9. století.
 Teplá - malá obec se zrekonstruovaným Zámeckým hotelem, který vznikl z původní klášterní školy. Poblíž stojí barokní kaple, pod kterou vyvěrá železitý pramen, objevený roku 1710 a využívaný k léčebným koupelím do roku 1850. Pramen byl považován za zázračný a Teplá se brzy stala malým poutním místem.
• Třebenice -  leží na úpatí překrásné krajiny Českého středohoří. První písemná zmínka pochází z r. 1227. Třebenice a jejich bezprostřední okolí je úzce spojeno s těžbou nejcharakterističtějšího českého minerálu - pyropu, což dokládá i expozice Muzea českého granátu v bývalém luteránském kostele. Náměstí dominuje pozdně gotický kostel Narození P. Marie z 16. stol. Níže pod náměstím je hřbitovní kaple Nejsv. Trojice, vedle stojící dřevěná zvonice ukrývá cenný zvon z r. 1576. Významnou osobností města byl MUDr. Václav Pařík, jehož výčet aktivit přesáhl i hranice regionu.

Doprava
Autem
Z Prahy do Lovosic po dálnici D8, u nádraží ČD je možnost zaparkovat a dále pokračovat lokálkou, viz doprava vlakem, nebo místním autobusem přímo od nádraží ČD.


Autobusem
Cesta autobusem z Prahy-Holešovic do Lovosic trvá 55 minut. V Lovosicích je třeba přestoupit na místní spoj. Vhodné spojení najdete na www.idos.cz.


Vlakem
Lovosice jsou rychlíkovou stanicí na hlavním železničním koridoru z Prahy přes Ústí nad Labem do Děčína. Cesta z Prahy trvá rychlíkem hodinu, z Ústí nad Labem 16 minut. V době letních prázdnin jezdí z Lovosic přes Třebenice do Třebívlic lokálka „Švestkové dráhy“ vždy každou sobotu a neděli. Jízdní řád najdete na www.svestkovadraha.cz.


Občerstvení
Poobědvat je možné v restauraci na náměstí v Třebívlicích, nebo v několika restauracích v  Třebenicích.

Popis trasy
Pokud přijedete vlakem, musíte z nádraží, které je na kraji obce, jít po silnici směrem na západ cca 500 m do centra. Z náměstí v Třebívlicích se vydáte po modré značce KČT (Ulričina stezka) směrem na Dřemčice. Za obcí projdete na hraně lesa pod Blešenským vrchem do otevřené krajiny s nádhernými výhledy do kraje. Polní cesta záhy odbočuje prudce vpravo, krátce na to vlevo a je nutné bedlivě sledovat značky až vzhůru k lesu. Na kraji lesa cesta uhýbá vlevo a lesem vás dovede až k odbočce na vrchol Oltáříku.

 
Po návštěvě hradní zříceniny na vrcholu s nádherným výhledem do kraje sestoupíte dolů ke směrovce a pokračujete 500 m až na rozcestí Děkovka, kde modrá značka končí. Zde odbočíte vpravo na silničku a po červené značce dojdete do obce Děkovka.


Červená značka směřuje za Děkovkou lesní cestou k zajímavé rekreační osadě Chrastná s hezkou zvoničkou, odkud opět pokračuje málo frekventovaná silnička až na křižovatku u obce Vlastislav. Zde odbočíte vpravo a stále po středně frekventované silnici a červené značce přes obec Teplá dojdete ke křižovatce se silně frekventovanou silnicí č. 15 z Lovosic do Mostu. Opatrně křižovatku přejděte na druhou stranu a záhy vstoupíte do Třebenic. Při cestě zpět vlakem je vhodné využít zastávku Třebenice město, kam vás dovede zelená značka směřující na Košťálov. 

Možné odbočky nezahrnuté v základní trase

  • Kamenná slunce - z Třebívlic po silničce do Semeče a polní cestou okolo zajímavého skalního útvaru na vrchu Baba u Děčan. Z Děčan vpravo po silnici na křižovatku silnice č. 249. Odbočíte vpravo směrem na Hnojnice a cca po 700 m vpravo zpevněnou cestou dojdete ke Kamenným sluncím - národní přírodní památce. Nerovnoměrným chladnutím jílovitých vyvrženin při sopečné činnosti vznikly obrazce s jádrem a paprsky, připomínající slunce. Jedná se o úkaz, který nemá ve světě obdobu.
  • Košťál - z Třebenic po zelené a žluté turistické značce dojdete po cca 3 km na vrchol významné dominanty se zříceninou hradu a nádhernou vyhlídkou na České středohoří a Polabí. 

Mapa a itinerář

1. Třebívlice
2. Hrádek (Oltářík)
3. Museum českého granátu v Třebenicích
4. Vlastislav
5. rozcestí Děkovka
6. Semeč
7. Třebenice (Pension a restaurant U Havlů)
8. Kamenná slunce
9. Třebenice
10. Košťálov (481 m)
11. Po stopách Ulriky von Levetzow

Podrobný itinerář a mapa

Poslední fotografie Přidat fotografie

Poslední komentářeSledujte
nás Facebook Twitter